header ads

Tặng file SSH cho anh em làm MMO - Cập nhật thường xuyên

TẶNG FREE SSH CHẤT LƯỢNG CHO ANH EM

Đây là trang mình sẽ cập nhật file SSH cho Anh Em làm online có nhu cầu sử dụng. SSH là gì thì Anh đã quan tâm và đang đọc bài viết này thì có lẽ đã có mục đích sử dụng của riêng mình rồi. Còn Anh Em nào mới thì lên Youtube tìm hiểu thêm nhé. 

Những tài nguyên này, mình chia sẻ hoàn toàn miễn phí cho mọi người sử dụng với mục đích riêng của từng người nhưng không được vi phạm pháp luật. Mình chỉ sharing tài nguyên miễn phí, còn Anh Em sử dụng với mục đích gì thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình và hoàn toàn không liên quan đến mình. 

File này mình sẽ cập nhật thường xuyên, có thể là theo ngày, hoặc vài ngày một lần, khi nào rảnh mình sẽ cập nhật, mọi người cần sử dụng thì vào lấy nhé. Chủ yếu là IP Việt, khi nào có IP khác IP Việt, mình sẽ ghi chú phía sau link. 

- SSH Ngày 20/09/21: Link

- SSH Ngày 18/09/21: Link

- SSH Ngày 11/09/21: Link

- SSH Ngày 09/09/21: Link

- SSH Ngày 08/09/21: Link

Đăng nhận xét

1 Nhận xét