header ads
Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 10, 2020Hiển thị tất cả
Một số link kháng với Facebook cho Anh Em [Đang cập nhật]
Facebook giới hạn số quảng cáo có thể tạo cho mỗi page từ 16/02/2021
Cách chat với Facebook support để yêu cầu hỗ trợ các vấn đề về quảng cáo
Link đề nghị xét duyệt fanpage, nick Facebook tích xanh là đây