header ads

Danh sách tài liệu chia sẻ miễn phí cho Anh Em

1. Danh sách 300 sản phẩm thời trang nữ:  https://bit.ly/300spthoitrangnu

2. Danh sách top 500 sản phẩm thời trang nam: https://bit.ly/2ZIxA2p  

3. Quy trình làm shopee để có 100 đơn đầu tiên: https://youtu.be/n20qSfqMfYo

4. File từ khóa phổ biến Shopee: https://bit.ly/tukhoaphobienshopee 

Đây là video hướng dẫn sử dụng: https://youtu.be/3R_W10LBmd0 

5 . Quy trình tối ưu quảng cáo để có 100 đơn đầu tiên: https://youtu.be/rRGUSFc0syk 

Video liên quan để hiểu rõ hơn: https://youtu.be/GUiCo5l8iSw

6. Quy trình đặt đơn ảo: https://youtu.be/5g_JS3453s8

7. Lưu ý khi đặt đơn ảo:  https://youtu.be/NaPs6P5pwOU 

8. Top 500 sản phẩm sức khỏe và sắc đẹp: https://bit.ly/2O2MAD2

9.  Top 500 sản phẩm điện tử phụ kiện: https://bit.ly/2W3175R

10. Top 500 sản phẩm bách hóa: https://bit.ly/2ZQBN4e

Đăng nhận xét

0 Nhận xét