header ads

Link kích hoạt BM Agency (theo cách gọi trên thị trường của dân chạy ads)

Gần đây trên các cộng động chạy quảng cáo Facebook tại Việt Nam, rất nhiều thông tin về loại BM này, trong bài này, mình sẽ chia sẻ mọi người link để đăng ký.  Anh Em vào đường dẫn sau: https://business.facebook.com/fbp/sign-up


Sau đó chọn Đăng ký ngay:


Chọn BM muốn đăng ký:

Chọn mục Nội dung ở ô Sản phẩm đặc biệt

Chọn vào Opt-in Partner Program Updates


Sau đó ở góc dưới bên phải, AE chọn vào Xem lại tại đây, nút gửi bên trái sẽ sáng lên, nhấn Gửi là xong. Bây giờ, AE vào mục cài đặt doanh nghiệp, sẽ thấy mục Trung tâm đối tác là đã đăng ký hoàn tất. 


AE nhấp vào, để xem các thông tin liên quan và tìm hiểu thêm. Bài này chỉ hướng dẫn AE làm các thao tác để đăng ký được loại BM này, các thông tin liên quan, AE cần nghiên cứu và tìm hiểu thêm. 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét