header ads

Một số link kháng với Facebook cho Anh Em [Đang cập nhật]

Kháng Tài khoản Vi phạm chính sách

https://www.facebook.com/help/contact/2026068680760273

Kháng Tài khoản Hoạt động bất thường

https://business.facebook.com/help/contact/391647094929792

Tài khoản bị hạn chế cá nhân

https://www.facebook.com/help/contact/273898596750902

Kháng BM bị vô hiệu hóa

https://business.facebook.com/help/contact/2166173276743732

Kháng thẻXác minh danh tính


Kháng page bị cấm quảng cáo

Chat với support Facebook


Link cập nhật phương thức thanh toán
Đăng nhận xét

0 Nhận xét