header ads

Tặng tài khoản Canva - Chi tiết cách nhận tài khoản Canva miễn phí do bên mình tặng

CÁCH NHẬN TÀI KHOẢN CANVA DO TEAM MÌNH TẶNG QUA MAIL

- Bước 1: Để lại Email dưới bài đăng thông báo trong group Canva Class: 


Đây là link group để bạn tham gia nếu bạn chưa là thành viên của group: Link

Sau đó team mình sẽ tiến hành share tài khoản sang địa chỉ email bạn đã để lại, và thông báo cho bạn, tương tự thế này: 


- Bước 2: Bạn đăng nhập vào email sẽ thấy một thông báo, như hình này: 

Bạn mở Email và nhấn vào Tham Gia Lớp Học

Sau khi nhấn vào, trình duyệt sẽ xử lý đưa bạn đến giao diện trang chủ Canva, bạn nhìn bên trái, thấy mục Canva Class Viet Nam 2 (Hoặc một số thứ tự khác 2 đều được), tức là bạn đã được kích hoạt full quyền tài khoản Canva thông qua lớp học Canva. 

Lưu ý: Khi đó tài khoản trên Canva sẽ có 2 chế độ, tài khoản Cá nhân và tài khoản lớp học do bên mình cấp. Nếu trước đó bạn chưa đăng ký tài khoản Canva bằng Email, thì không cần xem lưu ý này. Tuy nhiên, nếu bạn trước đó đã đăng nhập, và muốn trở về trạng thái tài khoản cũ thì nhấn vào Avatar bên góc trên bên phải. 

Và Chọn vào mục Cá nhân. Khi đó tài khoản sẽ mất quyền bên mình đã cấp. Và sẽ quay về quyền của tài khoản cá nhân, theo các gói bạn đã mua. 

Nếu muốn thực hiện với các quyền bên mình đã cấp, thì thực hiện thao tác tương tự, nhưng chọn vào Canva Class Viet Nam là được. Bạn cứ an tâm thực hiện, lúc đó dữ liệu mỗi mục của tài khoản cá nhân, tài khoản Canva Class Viet Nam đều đã được lưu trữ ở đó và không bị mất đi. 


Qua các Thao tác đơn giản phía trên, mình đã hướng dẫn bạn cách nhận tài khoản Canva do team mình đang tặng. 

Nếu có vướng mắc nào trong quá trình thực hiện, hãy nhắn vào fanpage Facebook của mình, sẽ được bên mình hỗ trợ. 

Facebook: Link

--------------------
Cre: Đặng Thanh Vũ

Đăng nhận xét

1 Nhận xét