header ads

Link Nhận kế hoạch marketing cho facebook fanpage từ facebook

Bạn copy đường dẫn này, sau đó dán vào trình duyệt đang đăng nhập nick facebook quản trị fanpage để nhận kế hoạch đề xuất từ facebook. 

https://www.facebook.com/business/small-business/marketing-plan/start 
Đăng nhận xét

0 Nhận xét